برچسب گذاری توسط: اس ام اس تنهایی94

۰

اس ام اس تنهایی

اس ام اس تنهایی     شعبده یعنی تو چشم برنمی دارم و گم می شوی………. . . . تن تو تاک بلند، پرِ انگور بنفش … . برای دوباره آمدنش دعا نکن شاید...

۰

اس ام اس تنهایی۹۴

تنهایی را دوست دارم زیرا دروغی در آن نیست… تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست… تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست… تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن...