برچسب گذاری توسط: اس ام اس تنهایی

۰

اس ام اس های جدید تنهایی

تنهایی مهربانم کرده است شبیه سربازی که از روی برجک دیده بانی برای تک تیر انداز آن سوی مرز دست تکان می دهد

۰

اس ام اس های جدید تنهایی

اس ام اس های جدید تنهایی  رو زمینى زندگى میکنیم که خودشو جو گرفته عزیزم شما که جاى خود دارى!!! ♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥ وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد،بهتراست اوراهم نداشته باشى.گاهى...

۰

اس ام اس های جدید تنهایی

اس ام اس های جدید تنهایی  رو زمینى زندگى میکنیم که خودشو جو گرفته عزیزم شما که جاى خود دارى!!! ♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥ وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد،بهتراست اوراهم نداشته باشى.گاهى...

۰

اس ام اس جدایی و تنهایی

اس ام اس  جدایی و تنهایی اگر روزی عاشق شدی قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ********* اس ام اس جدایی و تنهایی ********...

۰

اس ام اس های سکوت و تنهایی

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد… وقتـــی از تـــو مــی نویســم،قلبــــم خیـــس دلتنـــگی اســــت… وچشمــــانم طـــوفــــانی؛ چـــه زود بــا هــم بــودنمـــان خـــاطــره شد… وکـــاش خـــاطـــره هــامـــان بــی رنــگ نشــونـــد…. +++++++++++++++++++++++++++++++++

۰

اس ام اس تنهایی

اس ام اس تنهایی     شعبده یعنی تو چشم برنمی دارم و گم می شوی………. . . . تن تو تاک بلند، پرِ انگور بنفش … . برای دوباره آمدنش دعا نکن شاید...

۰

اسمس تنها بودن

آدم مست باشه اما پست نباشه . . . آدم سرکار باشه اما سر بار نباشه . . . آدم بی کار باشه اما بی عار نباشه . . . آدم بی کس باشه...

۰

اس ام اس تنهایی۹۴

تنهایی را دوست دارم زیرا دروغی در آن نیست… تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست… تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست… تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن...

۰

اس ام اس جدید عاشقانه

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . . عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . . و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .   اس ام اس جدید عاشقانه بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ...