برچسب گذاری توسط: اس ام اس تشکر از خدا

اس ام اس تشکر ۰

اس ام اس تشکر

به دلیل زحمت هایی که کشیدی تا بشوم رعنا که نشوم رسوا می کنم تشکر از پدر و مادر خدایا . ܜܜܔܔ می کنیم تشکر ز استادمان خدایا که کرد او ما را ز...

اس ام اس تشکر و قدردانی ۰

اس ام اس تشکر و قدردانی۹۳

اس ام اس تشکر و قدردانی قدردانی می کنم از دوست بی تابم بی انکه ببینم دوست تشکر می کنم ز دور از دوست پیامک تشکر کردن از همسر و مادر و پدر ....