​​ اس ام اس بسلامتی

اس ام اس به سلامتی

اس ام اس به سلامتی اس ام اس به سلامتی

اس ام اس به سلامتی

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه
تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه !

 

جالبترین مطالب پاتوق

به سلامتی…

sms marami refaghaTi SmsPAtogh به سلامتی...

به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره …

.

.

.

به سلامتی مداد پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه …

.

.

.

به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوزم شکستن بلد نیست …

.


>