برچسب گذاری توسط: اس ام اس بسلامتی

۶

به سلامتی…

به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره … . . . به سلامتی مداد پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه … . . . به سلامتی اون دلی...