​​ اس ام اس باحال93

اس ام اس باحال

خیانت را جای خالی به ما آموخت

آن زمان که  گفتند جاى خالى را پر کنید…
.
.

images10 اس ام اس باحال

اس ام اس باحال

.

آرزو نمی کنم که بیایى

آرزو میکنم وقتى آمدى چشمانم شرمسار نگاهت نشود
.
.

جالبترین مطالب پاتوق

اس ام اس باحال تیر

اس ام اس باحال تیر اس ام اس باحال تیر

اس ام اس باحال تیر

 

جمالت آفتاب هر نظر باد

ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

کسی کو بسته زلفت نباشد

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

اس ام اس باحال


>