برچسب گذاری توسط: اس ام اس باحال جدید

اس ام اس باحال ۰

اس ام اس باحال

خیانت را جای خالی به ما آموخت آن زمان که  گفتند جاى خالى را پر کنید… . . . آرزو نمی کنم که بیایى آرزو میکنم وقتى آمدى چشمانم شرمسار نگاهت نشود . .

اس ام اس باحال تیر ۰

اس ام اس باحال تیر

  جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد •