برچسب گذاری توسط: اسم پسر عسل بدیعی

۷

آخرین یادداشت عسل بدیعی

آخرین یادداشت عسل بدیعی بدیعی در آخرین یادداشت به‌جا مانده از او: می‌دانم امسال سال من است در بخشی از این یادداشت که توسط غزل بدیعی خوانده شد، آمده بود: سال ۹۲ شد و...