برچسب گذاری توسط: اسمس های فلسفی

۰

اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید سری سوم

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها را به داخل لانه نمی ریزد. . . . اشتباه را تصحیح نکردن،خود اشتباه دیگری است. . . . مشکلات فرصتهایی هستند که به شما داده شده...

۰

اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید سری دوم

  § دکتر شریعتی: راز عشق ورزیدن به هر چیز درک این جمله است “شاید روزی از دست برود” § فرستنده : دانش از تهران ++++++++++++++++++ ” کوک کن” ساعت خویش! اعتباری به خروس...

۰

اسمس فلسفی ۹۳

دنبال دلتان بروید اما “عقلتان” را هم با خود ببرید . . . متوسل شدن به خشم و عصبانیت مانند این است که قطعه زغال داغی را به قصد پرتاب به سوی کسی در...