اسمس شب بخیر عزیزم
  • اسمس شب بخیر 94

      همه جونم فرشته پاک من همه دنیای من همه کس من ارامش قلبم اروم بخوابی شبت پر ستاره های دنباله دار تا ...

      همه جونم فرشته پاک من همه دنیای من همه کس من ارامش قلبم اروم بخوابی شبت پر ستاره های دنباله دار تا همه ارزوهاتو براورده کنن * اگه میتونستم تنها ی خواسته غیر معمول از خدا داشته باشم اون این بود ...

    بیشتر بخوانید