برچسب گذاری توسط: اسمس بابا

۰

پدرعزیزم روزت مبارک

  همسر عزیزم نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم را نمی دانم که حس کردی سکوتم را ولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم وجود ساده ات بوده که من...