برچسب گذاری توسط: اسمسهای صبح بخیر عزیزم

۰

صبح بخیر عزیزم

صب بخیر زشتوی من عاشق شلختگیه اول صبحتم… موی بهم ریخته چشای اینجوریت Oـo صدای گرفتت . صبح بخیر عزیزترینم، اعتراف میکنم دیروز کمتر از امروز دوست داشتم منو ببخش . امیدوارم روزت رو...