برچسب گذاری توسط: استاتوس های فیس بوکی

۹

جمله های جدید غمگین و تیکه دار

جمله های جدید غمگین و تیکه دار عاشقانه سقوط… تاوان پریدن با بعضی هاست… ! :: :: ایــــن زخــم هــا نمـک کــم داشــت کــــه پــاشیـــدی… :: :: چـه قدر تلـخ شده ای این روزهــا… قندهــایت...