​​ استاتوس های فیس بوکی
Xبستن تبلیغات
>

جمله های جدید غمگین و تیکه دار

جمله های جدید غمگین و تیکه دار عاشقانه

love1 جمله های جدید غمگین و تیکه دار

سقوط… تاوان پریدن با بعضی هاست… !
::
::

ایــــن زخــم هــا
نمـک کــم داشــت
کــــه پــاشیـــدی…
::
::
چـه قدر تلـخ شده ای
این روزهــا…
قندهــایت را
در دل ِ چه کسی آب می کنی ؟!
::
::
گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ…
ﯾﺎﺩِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ…
ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

جالبترین مطالب پاتوق


>