​​ استاتوس دلتنگی

سری جدید اس ام اس دلتنگی خرداد ۹۲

سری جدید اس ام اس دلتنگی خرداد ۹۲

del سری جدید اس ام اس دلتنگی خرداد 92

آدمی که دلتنگ است…
هیچ حرفی حالی اش نیست…
آی آدمــــــــــــها برایش فلسفه نبافید
::
::
دل
این کلمه ی بی نقطه
گاهی تنگ میشود
تاحد یک نقطه .
::
::
اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی
هـــــر روز صبـــــح
شـــماره ات را مےگـــیرم
زنـــــی می گوید: دســتگــاه مشـــترک …
حرفــــش را قــطــع مےکنم
صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟
خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟
مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟
چنـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم
من هـم خـــوبم
مزاحــمت نمے شوم
اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی !…

جالبترین مطالب پاتوق

جمله های دلتنگی و عاشقانه

جمله های دلتنگی و عاشقانه

جمله ها و استاتوس های احساسی

deltan جمله های دلتنگی و عاشقانه

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری . . . !
::
::

دلتنگی یعنی عکسش رو روی لپ تاپ بزرگ کنی و به عکسش بگی دیونه چی کم گذاشتم که رفتی . . . !
::
::

بعضی وقتها اونقدر دلتنگه کسی میشی که اگه بفهمه، خودش از نبودن خودش خجالت میکشه !
::
::

لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنی دارد ؟
دلتنگی معنی ندارد… درد دارد… درد…


>