اس ام اس های -طنز,غم,سرکاری,عشقی,تبریک ,فلسفی و ... -رادرقسمت تماس با ما - بفرستید تا در سایت به نام شمابزاریم

X بستن تبليغات

اس ام اس انگلیسی روز مادر

اس ام اس انگلیسی روز مادر

مجموعه جدید جمله های و متن های ویژه روز مادر به زبان انگلیسی…

madar postal www.Patugh.ir 8 اس ام اس انگلیسی روز مادر

I luv u mom

having u makes me feel safe & calm

I miss u mom

Missing touches 2 my face with ur chapped palm

u r the greatest

because u r my mom

::

::

MOTHER IS AN ABBREVIATION OF :-

M:MOST

O:ORIGNAL

T:TOPCLASS

H:HONOURABLE

E:EXCELLENT

R:RESPECTABLE

جالبترین مطالب پاتوق


>