برچسب گذاری توسط: اتفاقات ماه چهارم حاملگی

۰

هفته ۱۹ بارداری

هفته ۱۹ بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن کودک شما حدود ۲۶۰ گرم و اندازه او حدود ۱۵ سانتیمتر (تقریبا اندازه یک کدوسبز کوچک) می باشد. دستها و پاهای او در موقعیت...