​​ آهنگ احساس شک از گروه سون
Xبستن تبلیغ
Xبستن تبلیغات

متن آهنگ احساس شک از گروه سون

متن آهنگ احساس شک از گروه سون

sev متن آهنگ احساس شک از گروه سون

شک می کنم تو چشم تو … گاهی به چشمای خودم
گاهی به دنیای تو وو … گاهی به رویای خودم
شک می کنم وقتیکه تو امروز و فردا می کنی
وقتی که گاهی بی سبب با من مدارا می کنی
شک میکنم حتی به عشق با هر تپش با هرنفس
شک می کنم به آسمون پشت در باز قفس
وقتی که دلتنگ همیم وقتی که عادت می کنیم
وقتی که از هم خسته ایم وقتی رعایت می کنیم…

جالبترین مطالب پاتوق


>