برچسب گذاری توسط: آموزنده

۰

داستان کوتاه: هیچ کس زنده نیست

هیچ کس زنده نیست دوستی می گفت: خیلی سال پیش که دانشجو بودم، بعضی از اساتید عادت به حضور و غیاب داشتند تعدادی هم برای محکم کاری دو بار این کار را انجام میدادند،...