برچسب گذاری توسط: آزمون استخدامی آموزش و پرورش94

آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ ۰

آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش   وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲- ۹۴/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس...