​​ اس ام اس فلسفي

اس ام اس های زیبای فلسفی

L137378553797  اس ام اس های زیبای فلسفی

هیچ کدام از ما با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم . . .
.
.
.
همیشه ۲۵ درصد از یک سهم بزرگ
خیلی بهتر از ۱۰۰ درصد از یک سهم کوچکه
( دیالوگ فیلم بیلیارد باز )
.
.

جالبترین مطالب پاتوق

اس ام اس های جدید فلسفی

اس ام اس های جدید فلسفی

fu8488 350x331 اس ام اس های جدید فلسفی

اگر زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان میدهد
تو هزاران دلیل برای خندیدن به او نشان بده….

اس ام اس های فلسفی, پیامک فلسفی

اس ام اس های فلسفی

اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی

اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی

L137775531535 اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی

» رمز موفقیت ۲ کلمه است : تصمیم درست و رمز گرفتن تصمیم درست ۱ کلمه است : تجربه و رمز کسب تجربه ۲ کلمه است : تصمیم نادرست

» از مردمک دیده بباید آموخت ، دیدن همه و ندیدن خود را . . .

» آسمان فرصت پرواز بلند است ، ولی قصه این است چه اندازه کبوتر باشی . . .

اس ام اس های فلسفی

اس ام اس های فلسفی

fu2122 اس ام اس های فلسفی

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست  . . .
********اس ام اس فلسفی********
یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت
و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل . . .
********اس ام اس فلسفی********
از فشار زندگی نترسید
به یاد داشته باشید
فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند . . .
********اس ام اس فلسفی********

اس ام اس های فلسفی جدید

اس ام اس های فلسفی جدید

images2 اس ام اس های فلسفی جدید

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی

اما شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد . . .

(چارلز شولز)

.

.

.

زیباترین اس ام اس های فسلفی و آموزنده

زیباترین اس ام اس های فسلفی و آموزنده

sms philosophical and informative زیباترین اس ام اس های فسلفی و آموزنده

زندگی وحشتی است در تئاتری که آتش گرفته، همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند، همه یکدیگر را هل می‌دهند، بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند بلافاصله لگدمال می‌شوند!
ژان پل سارتر‌‌

•°•°•°•°•° ♦°•°•°•°•°•

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. دالایی لاما

•°•°•°•°•° ♦°•°•°•°•°•

اس ام اس های فلسفی و معنی دار

اس ام اس های فلسفی و معنی دار

images9 اس ام اس های فلسفی و معنی دار

ناشنوا باش

وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند …

اس ام اس فلسفی و معنی دار

تا دهان بسته نشود ، دل باز نمی شود

و تا عبدالله نشوی ، عندالله نمی شوی !

زیباترین اس ام اس فلسفی

زیباترین اس ام اس فلسفی

images6 زیباترین اس ام اس فلسفی
اگر دیدی
آدمی با تنهاییش
لذت می برد !
بدان راز قشنگی در دلش دارد
و اگر توانستی حریم این تنهایی را بشکنی
بدان تو از رازش قشنگتری…

.
.

ﻳﻚ ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ…
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ
ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ” ﺭﺍ ﺩﺭک ﻧﻜﺮﺩ!!!

.
.


>