دسته: اس ام اس آشتی

پیامک آشتی کردن عشقی, پیامک آشتی کنون, پیامک با موضوع آشتی, پیامک با موضوع قهر, پیامک برای آشتی کردن, پیامک جدید آشتی کردن, پیامک جدید قهر و آشتی, پیامک عاشقانه آشتی, پیامک عشقی آشتی کردن, پیامک قهر, پیامک قهر و آشتی, پیامک مخصوص آشتي کردن, پیامک مخصوص آشتی, پیامک مخصوص آشتی کردن, پیامک مخصوص آشتی کنون, پیامک های آشتی, پیامک و جملات قهر و آشتی

۰

اس ام اس منت کشی و آشتی

اس ام اس اشتی منو ببخش تنهام نزار ، برای آخرین بار تنهام نزار ، بی من نرو ، نگو خدانگهدار   اس ام اس منت کشی اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می...

۰

اس ام اس آشتی کردن

اس ام اس برای آشتی کردن جمله های زیبا برای آشتی   اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود...