دسته: اس ام اس انتظار

آف و پیامک انتظار,اس ام اس انتظار کشیدن,اس ام اس برای عاشق منتظر,اس ام اس برای کسی منتظرشی,اس ام اس جدید,اس ام اس داغ,اس ام اس روزانه,اس ام اس شاخ عاشقانه,اس ام اس عاشقانه انتظار,اس ام اس لحظه های انتظار,انتظارت را میکشم,مسیج انتظار کشیدن,منتظرت می میانم,

۰

اس ام اس جدید انتظار

حرفهای زیادی داری سکوت علامت چیست نمیدانم علامت رضایت است یا همان جواب ابلهان خاموشی است معنی جدیدی به سکوت داده ای سکوتت را میفهمم یعنی انتظار اس ام اس انتظار و منتظر ماندن

۴

جمله های عاشقانه بی قراری

جمله های عاشقانه بی قراری مجموعه اس ام اس های های جدید احساساتی با موصوع انتظار و بی قراری دیگر از این شهر میخواهم سفر کنم چمدانم را بسته ام اگر خدا بخواهد امروز...

۰

جمله عاشقانه درباره انتظار

جمله عاشقانه درباره انتظار جمله های احساسی به مضمون “انتظار” قطار می رود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدرساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده...

۲

اس ام اس انتظار کشیدن

اس ام اس عاشقانه انتظار کشیدن جمله های عاشقانه و احساسی به موضوع منتظر بودن نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده… تا بشکند...

۱

اس ام اس انتظار سری جدید

اس ام اس عاشقانه و انتظار سری جدید دیگر نمی نویسمت …! هرکس .. به چشمــهایم نگاه کند ! تو را خواهد خواند… . . . می نویسم از تو ای زیبای من ،...

۹

اس ام اس انتظار

من نمی دانستم ، که سر انجام چه آید به سرم ؟ تو مرا خوب نگر ، شاید اینبار ببینی که تو را منتظرم ! . . . اگر چه عاشق برفم بهار هم...