دسته: اس ام اس تنهایی

۱

اس ام اس غمگین تنهایی

اس ام اس غمگین تنهایی چه درد بزرگیه وقتی می بینی هیچکسی نیست که حتی بتونی باهاش دردودل کنی،همش خودتی و تنهایی.. فقط به این دل خوشی که تو اوج غمات خدایی هست بدونه...

۱

جمله های عاشقانه درباره تنهایی

جمله های عاشقانه درباره تنهایی مجموعه جدید اس ام اس های احساسی با مضموضن تنها بودن تنهایی یعنی گوشیت نقش MP3 Player رو داشته باشه… :: :: تنهایی یعنی وقتی‌ پرستار گفت : همراه...

۰

اس ام اس های تنهایی و غمگین

اس ام اس های تنهایی و غمگین مجموعه جدید جمله های احساسی با مضمون تنهایی… ﻳﻪ زمانی ﻓﺮﺍﻣﻮشی ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺑﻮﺩ ؛ ﻣﺜﻞ ﺍلاﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻌمت ﺑﺎشه ! :: :: پاییز که شد...

۰

اس ام اس برای آدم مغرور

اس ام اس برای آدم مغرور جمله های غمگین و مفهومی درباره “غرور” و “استان مغرور” آنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم… احساس من قیمتی داشت که تو برای...

۰

اس ام اس تنهایی آبان ۹۱

اس ام اس جدید تنهایی آبان ۹۱ اس ام اس های و جمله های جدید عاشقانه درباره تنهایی سـاعـتـی چـنـد مـی گـیـری کـه بـا مـن نـبـاشـی هـر روسـپـی قـیـمـتـی دارد مـی خـواهـم نـبـودنـت را...

۲

جمله های جدید عاشقانه درباره تنهایی

جمله های جدید عاشقانه درباره تنهایی مجموعه جدید اس ام اس های عاشقانه و غمگین با موضوغ تنهایی وقتی بهت خیانت میکنن تنهایی از همه چی بهتره . . . :: :: دیواری ساخته...

۱

اس ام اس دل شکسته

جدیدترین جمله های عاشقانه و گریه آور غمگینم همانندِ بیگناهی که به لحظه ی اجرای حکم اعدامش نزدیک می شود… :: :: خدایا دستت را از روی Space بردار… بس نیست این همه فاصله؟...

۹

جمله های عاشقانه درباره سیگار

جمله های عاشقانه و غمگین درباره سیگار مجموعه جدید جمله های عاشقانه با موضوع سیگار این بار سیگار را بکش، از طرفی که می سوزد ؛ تا بدانی چه میکشم… :: :: آتشی از...