دسته: داستان کوتاه

۰

ضرب المثل الهی که آقام آب بخواهد

الهی که آقام آب بخواهد! ضرب‌المثل «الهی که آقام آب بخواهد!» کنایه از آدم تنبلی است که حتی برای رفع تشنگی خودش هم تلاشی نمی کند و منتظره تا دری به تخته‌ای بخورد و...

۰

داستان روی شانه های خود چه چیزهایی حمل می کنید

روی شانه های خود چه چیزهایی حمل می کنید؟ همانطور که با بزغاله به سمت روستای خود باز می‌گشت، تعدادی از اوباش شهر فکر کردند که اگر بتوانند بزغاله آن فرد از بگیرند می‌توانند...

۰

داستان زیبای کلبه کوچک

داستان زیبای «کلبه کوچک» تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دورافتاده برده شد، او با بیقراری به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا … تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط...

۰

داستان ضرب المثل چراغی که ایزد بر فروزد

داستان ضرب المثل چراغی که ایزد بر فروزد این مثل در مقام غلبه حق بر باطل و در تعبیر از کسانیکه بر خلاف تاییدات خداوندی عمل کنند و خسران ببینند ، استعمال می شود...

۰

داستان جالب کیس مناسب ازدواج

کیس مناسب ازدواج پیرزن به جستجو پرداخت، دختری را پیدا کرد و به جوان معرفی کرد وگفت این دختر از هر جهت سعادت شما را در زندگی فراهم خواهد کرد. جوان گفت: شنیده ام...

۰

داستان موقع رقص من هم میشه

مورد استفاده: به کسانی گفته می‌شود که با لجبازی کاری انجام می‌دهند که باعث اذیت و آزار دیگران می‌شود. در روستایی دور صاحب شتر و خری که از شدت کار و بارکشی لاغر و...

۰

داستان کوتاه عجایب هفتگانه

عجایب هفتگانه دانش‌آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته‌های آنها را جمع‌آوری کرد. با اینکه همه جواب‌ها یکی نبودند اما بیشتر دانش‌آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند: اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما،...

۰

داستان کوتاه درویش یک دست

درویش یک دست روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه‌هایی بخورد که باد از درخت بر زمین می‌ریزد. درویش مدتی به پیمان خود وفادار بود، تا...

۰

داستان استاد زرنگ و دانشجوها

استاد زرنگ و دانشجوها اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند و به جای سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراین تصمیم گرفتند استاد...