دسته: داستان کوتاه

۰

داستان کوتاه مال دنیا

داستانهای کوتاه روزی یک مرد زاهد از راه میگذشت از شدت تشنگی العطش مزد که نا گهان چشمه سر شار از آب زالال را می بیند به طرف آن میرود در کناره چشمه مینیشیند...

۰

داستان ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را

داستان ضرب المثل درون مرا می کشد از بیرون شما را در مورد کسانی گفته می شود که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و مورد رشک و حسد دیگران واقع...

۰

مطالب زیبا و کوتاه

مطالب زیبا و کوتاه آدم‌ها ذرّه ذرّه محو می‌‌شوند، آرام.. بی‌ صدا.. و تدریجی‌ همان آدم‌هایی‌ که هر از گاهی پیغام کوچکی برایت میفرستند،

۰

ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

داستان ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است، جمعش کنی مشت است روزی بود.روزگاری بود. روزگار اسکندر بود. کار لشگر کشی و جنگ اسکندر پیش رفت و پیش رفت تا به چین رسید....

۰

داستان ضرب المثل نه نرِ نرِ است، نه مادهِ ماده

مورد استفاده: کنایه از افرادی است که نمی‌خواهند جواب قاطع و روشنی به کسی بدهند. در زمان‌های قدیم که خسروپرویز بر ایران حکومت می‌کرد. یک روز که خسروپرویز در قصر به همراه همسرش بازی...

۰

ضرب المثل نه کور میکند، نه شفا میدهد

نه کور میکند،نه شفا میدهد مرد قصابی بود که چشمش درد می کرد و سرخ شده بود. او برای معالجه چشمش پیش حکیم باشی رفت حکیم باشی برای قصاب دارویی ساخت و گفت:صبح وشب...

۰

داستان جالب نیکی و بدی در تابلوی لئوناردو داوینچی

نیکی و بدی در تابلوی لئوناردو داوینچی روزی دریک مراسم همسرایی, تصویر کامل مسیح را در چهره یکی از جوانان همسرا یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و...