​​ امتحان نهایی

تقلب در کنکور به شکل بسیار پیشرفته

دستگیری متقلب ترین فرد کنکور!

000000000 dsfe 76 350x250  تقلب در کنکور به شکل بسیار پیشرفته

تقلب در کنکور به شکل بسیار پیشرفته

دانش​آموزی که به شکل بسیار پیشرفته قصد تقلب در امتحان کنکور را داشت، از سوی پلیس چین دستگیر شد.

جالبترین مطالب پاتوق

سوالات کنکور سراسری ۹۳

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۹۳

پاسخنامه امتحان نهایی زبان سال سوم خرداد ۹۲

پاسخنامه امتحان تاریخ نهایی خرداد ۹۲

پاسخنامه امتحان فیزیک سال سوم خرداد ۹۲

پاسخنامه امتحان ادبیات سوم انسانی خرداد ۹۲

پاسخنامه امتحان ادبیات سال سوم خرداد ۹۲


>