دسته: کلیپ سوتی

دانلود کلیپ سوتی,سوتی,

۰

دانلود کلیپ عجیب ترین پنالتی جهان

کلیپ عجیب ترین ضربه پنالتی تو این کلیپ که عجیب ترین پنالتی جهان لقب گرفته ابتدا بایکن ضربه ش رو تیر افقی میزنه و توپ به سمت بالا میره… دروازبون که خوشحال از این...