دسته: تعلیم و تربیت

آموزش کودکان,آموزش به بچه ها

۰

راهنمای بچه ها برای واکسن

هیچکس دوست ندارد آمپول بزند. آمپول ممکن است درد داشته باشد و اینکه بدانید قرار است پرستار سوزن در بدنتان فرو کند حس عجیبی است. اما آمپولها که واکسیناسیون نامیده میشوتد از شما در...

۰

آرام کردن بچه

آیا می دانید لحن صدایی که ما (چه بزرگسال و چه کودک) به کار می بریم پس از مدتی، برایمان عادت می شود. این عادت، نه فقط در صدای ما بلکه در نحوه زندگی...

۰

حرف هایی که نباید به کودکان بگویید

حرف هایی که نباید به کودکان بگویید اگر فرزند شما هم شیطنت میکند، بخوانید… روان‌شناسان کودک معتقدند می‌توان به جای استفاده از برخی کلمات و جملات تند عبارت‌های دیگری را که اثر مخربی روی...