دسته: شعر و قصه کودکانه

شعر کودکانه,قصه کودکانه,شعر مخصوص بچه ها,ترانه های کودکانه

۰

شعر زیبا درباره برف

شعر برف خوب یادم نیست تا کجاها رفته بودم؛ خوب یادم نیست این، که فریادی شنیدم، یا هوس کردم، که کنم رو باز پس، روباز پس کردم. پیش چشمم خفته اینک راه پیموده. پهندشت...

۰

قصه‌کفش دوزک‌

قصه‌کفش دوزک‌ کی بودیکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. بابا کفشدوزک و مامان کفشدوزک با پسرشان خال خالی در جنگل سبز زندگی می کردند.مامان کفشدوزک کفشهای قشنگی درست می کرد.همه ی حیوانات...

۰

قصه های کودکانه

قصه های کودکانه سپر ساده دلی به جنگ رفته بود. سپر بزرگی با خود داشت که برای محافظت از جان خویش برده بود. چندی نگذشت که از بالای قلعه سنگی بر سرش زدند وبشکستند....