​​ خلاقیت در کودکان

خصوصیات دانش آموز خلاق

خصوصیات دانش آموز خلاق

child1 خصوصیات دانش آموز خلاق

۱- ایده ها و نظرات خود را بدون ترس در کلاس مطرح می کند.

۲- معمولا برای مسائل راه حل ها و پاسخ هایی متفاوت از سایر دانش آموزان ارائه می کند.

۳-انتقاد گر است و هر نظر و عقیده ای را به راحتی نمی پذیرد.

۴- غالبا ایده ها و راه حل های بیش تری نسبت به سایر هم کلاسی های خود پیشنهاد می کند.

جالبترین مطالب پاتوق


>