​​ عکسنوشته

ابوذر مهری , عکسنوشته های مرداد ۹۴

sketch 1436847322192 196x350 ابوذر مهری , عکسنوشته های مرداد 94

sketch 1436946288597 196x350 ابوذر مهری , عکسنوشته های مرداد 94sketch 1437143019917 196x350 ابوذر مهری , عکسنوشته های مرداد 94

جالبترین مطالب پاتوق

عکسنوشته اعتماد

sketch 1436612543471 196x350 عکسنوشته اعتماد

 

عکسنوشته اعتماد,جدیدترین عکسنوشته اعتماد,عکسنوشته اعتماد۹۴,عکسنوشته اعتماد به یار,عکسنوشته اعتماد عشق,عکسنوشته اعتمادکردن,متن اعتماد

 

آهای دوست من

عکسنوشته کار خیر

متن مرگ همین نزدیکیست

عاشقی به سبک قدیم

از مدرسه جا مانده ام

sketch 1424901550379 196x350 از مدرسه جا مانده ام

از مدرسه جا مانده ام,متن از مدرسه جا مانده ام,عکسنوشته از مدرسه جا مانده ام,از مدرسه جا مانده ام از مهری,متن زیبا, متن گلایه

متنی از ابوذر مهری


>