​​ اس ام اس ارسالی کاربران

اس ام اس ارسالی

1111111 اس ام اس ارسالی

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،

از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند
فرستنده : زهرا-گرگان-

حضور هرکس در زندگی ما اتفاقی نیست

خدا در هر حضور برا کمال ما رازی را نهان کرده است

خوش آن روزی که آن را دریابیم*
فرستنده : R***71G****

جالبترین مطالب پاتوق

اس ام اس فلسفی – ارسالی ابراهیم کاظمی

اس ام اس فلسفی اس ام اس فلسفی   ارسالی ابراهیم کاظمی

اس ام اس فلسفی

شایدانتخاب اول کسی نباشم,اما انتخابی بزرگم.شایدثروتمند نباشم اما

اس ام اس امام زمان – ارسالی کاربران


>