دسته: استـــــاتوس

فکرشو بکن ۰

طنز : فکرشو بکن

فکرشو بکن: زنگ بزنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، بگی یه ماشین می خوام آخر شبا رفتگرا سوار جاروهاشون بشن برن خونه موهات “فر” باشه، روش پیتزا بپزی