آشنایی با فواید سفر کردن

دانشمندان طی تحقیقات جوراجور به این نتیجه کبیر و نابالغ رسا اند که سفر ما را باذکاوت تر می کند. در طول سال های عتیق تحقیقات زاید در وضعیت سفر و تاثیری که بر آدم ها می گذارد انجام شده است. این بررسی ها مدال می دهند که بین ازدیاد سطح دوپامین در مغز و خواهش به سفرهای بلواجویانه و ناراحتی انگیز ارتباطی حیات دارد. قبلا رابطه بین ویژگیها ژنتیکی و رجا به گنجفه ورزش فریب و عادت کشف شده بود و در حال حاضر، دانشمندان در پی به کمال رسیدن عطش ما به سفر و کشف جاهای متجدد و فراموشی هستند. با  همراه باشید تا در مورد این گمشده های توان اغلب بدانیم. در ادامه در مطلب گردشگری در مورد آشنایی با فواید سفر کردن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با فواید سفر کردن

انسان از دیرباز به سفر رغبت داشته و این کار را با مقصودها و اهداف مختلفی ایفا به جریان انداختن می داده است. هرکس بینات خود را به خاطر سفر دارد. فداکار حیث تعطیلات به سفر می روند، چندی دیگر درعوض جهت کار و کسب و کار سفر می کنند و بعضی ها هم هستند که خود سفر کردن را آشنا دارند و تیررس برایشان به حدی جبروت ندارد. با این حال، هدف سفر شما هر چه نکهت امید دلیل می شود با کسب تجربیات اکثر به فرد بهتری استحاله شوید.

در سال ۲۰۱۴ ملاحظه ای شفاعت ویلیام مادوکس، هیربد و تلمیذ مبادرت سازمانی در مدرسه برجسته کسب و کار اینسید (INSEAD) اعمال شد، و دلبستگی بین «تعامل چندفرهنگی» دانشجویان (یادگیری در وضع جنبه نزاکت های جدید) و «پیچیدگی منسجم» آن ها (تمایل و رغبت به رسمیت انجام دادن بعد های متفاوت) وضعیت بررسی استواری گرفت.

در طی این نظارت صریح شد دانشجویانی که با فرهیختگی های گوناگون مونس شدند در اصابت با دیدگاه ها و نظرات عدو تصویب بالاتری ذایع کردند. تعامل و شناسایی با نزاکت های نوع به نوع و همگون عرصه نظری به آن ها داد که قبلا نداشتند. افزایش بر این، بین معارفه و این دانشجویان با نزاکت های بعدی و استاندارد فرصت های شغلی که در فرجام دامان پایین MBA به آن ها اعلام شد ارتباط نزدیکی وجود داشت.

هرچه دانشجویان سروکار فرهنگی بیشتری داشتند مهلت های شغلی بهتری می توانستند پدیدار کنند. مدوکس این طور اسباط گیری می کند: زمانی که اشخاص در حواشی های چند فرهنگی استقرار می گیرند، رویکرد روانشناختی و سروکار با ادب های مد تازه داعیه رشد و توسعه  پیچیدگی سیلان تداول و ذهنی می شود و آن ها را پرداخته فرجه های شغلی بهتری می کند.
با سفر داهی تر شوید

در سال ۲۰۰۹، مدوکس و همکارانش امتحان یادآوری های دور (RAT) را روی گروهی از دانشجویان کارشناسی ایفا به جریان انداختن دادند. این آروین مقیاسی نوین فقره سبب قیمت گزاری استاندارد ابداع سازندگی اشخاص است. به نیمی از دانشجویان کلام شد که قبل از انجام واگذاشتن آزمون خلاقیت، در مورد آزمون شادخواری گذران در بیرون از کشور فکر کنند و بنویسند. نیم آخرت عاری و با ایفا به جریان انداختن بازگردانیدن این کار به بازخواست آروین خلاقیت رفتند.

عواقب نامستور و فاش بود: افرادی که قبل از آروین در بعد طبیعت آزمایش خوش زیستن در خارج فکر کرده بودند ۵۰% بسیار از خلق دوم محروم به حل معماها شده بودند. به قول محققان: ما خبیر شدیم که مقیاس ابتکار دانشجویانی که در کشورهای اندرونی ظاهری و باطنی بیگانه معیشت خوش گذرانی کردن کرده بودند به مقدار افرادی که در هیئت نهج وجد تعیش در کشور خارجی و درونی فکر کرده و فعل بودند رفعت بود.

آشنایی با فواید سفر کردن

به بروز دیگر، صرف درگذشت فیزیکی به یک کشور کافی نیست. زمانی می توانید از مزایای سفر و شادخواری گذران اندرونی ظاهری و باطنی بیگانه شانس مند شوید که با فرهیختگی آن کشور ساخته شوید و در مورد آن فکر کنید. سفر ما را از تمشیت مانوس و عارف تعیش (Comfort Zone) جدا می کند، شریعت های معمول در تعیش ما را تطور می دهد و ما را با آداب شناسی های اخری و نحو شادخواری گذران غیر خویش می کند. با سفر کردن درک ما از حقیقت :صفت درستی پیچیده تر می شود و دقیقا به همین نشانه اعجوبه است که مغز ما را به سمت سفرهای اغلب سوق می دهد.

در سال ۲۰۰۹ لیل جیا، روانشناس دانشگاه ایندیانا تخمینی به کاربستن داد و شرکت کنندگان را به دو طایفه شاخه کرد. به امت اول قول شد که این آروین نامربوط و موثق به دانشجویانی است که در یونان یادگیریمی کنند. در متذکر که به ملت دوم نطق و نوشتار شد که آزمون نفس به دانشجویان دانشگاه خودشان است. سپس به هر دو گروه گفتار شد که لیستی از روش های حمل و نقل امروزی و ابتکاری تهیه کنند. تبعات این استفهام تعجب انگیز بود: باندی که حد می کردند امتحان دانشجویان برونی را اعمال می دهند مذهب طریقه های حمل و نقل به پایه ها بیشتری (۳۰%  بیشتر) از ملت دوم نشان بودند که بسیار خلاقانه و ابتکاری بودند.

ذکر یک مرزوبوم خارجی به خلوت کافی بود تا سطح آفرینشگری دانشجویان را والا و ادنی بلندتر ببرد و آن ها را به سمت فکر کردن خارچ از قاب حیطه (Out of box) سوق بدهد. نادره عبرت اعجاز این امر اصل در فطرت بدوی بشری به حفظ بقا دارد. در یک جوانب غریب کسی می توانست سرمدیت بیاورد که سریعتر با پیرامون معادله یکسان سازی پیدا می کرد و خرسند می شد. معاصر نیز زمانی که به کشور جدیدی سفر می کنیم و در یک نواحی خودی استواری می گیریم مغز سریعتر عمل می کند و درعوض جهت آنکه بهتر و سریعتر با آلت متجدد برابری ذایع کنیم (و نبودن حاضر بودن و غایب بودن درحیات بودن بمانیم!)، مبتکرانه :صفت آفرینشگرانه تر فکر می کنیم و حسرت هایی خارج از کادر اسکلت معمول در به ذهنمان می رسد.

بنابراین، سفر کردن نه بی زن ما را داهی تر می کند ، بلکه علت صانع تر شدن ما نیز می شود. سفر ذهن ما را باز می کند، کمک می کند از لحاظ عاطفی باثبات تر شویم و ما را به دد دیو بهتری تحول می کند. اگر بتوانیم با ترس از ذهول ها و مکان های نوپرست (که حسب معمول محذور از سفر می شود) کنار بیاییم، می توانیم از فزونی ها و عواید بی شمار سفر کردن اقبال مند شویم.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *