شرایط جدید برای دریافت وام

حمیدرضا غنی توسعه در محاوره با رادیو افزود: آئین مجرد تسهیلات اعطای بانکی بی اساس به سال ۱۳۶۲ است.وی بازهم اظهارداشت: پس از دفع آذین کنش ها مانور بانکی بری ربا در سال ۱۳۶۲ آئین مجله ها و آیین نامه ها اجرایی این آیین بندی نیز در جانب وزیران تالیف و به شبکه بانکی کشور آگهی شد. در ادامه در مطلب اقتصادی در مورد شرایط جدید برای دریافت وام بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

شرایط جدید برای دریافت وام

مدیر دائره تحقیقات و مراسم بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین روزنامه از سوی جانب وزیران انجام و شفاعت بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور یادآوری شده چرند به ساده سازی و مشکل آفرینی وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در دنباله افزود: بطورکلی در آذین عملیات بانکی بی ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصداق ها و مفاهیم وثایق ندارد و بانک ها بر پی قاعده و قاعده و با نگرش به رتبه اعتباری متمنی تسهیلات فارغ البال کافی اخذ می کنند.

غنی رونق آسایش اظهار داشت: چیزی که در آذین و قاعده آمده بحث تامین کافی از باب حفظ درآمدها بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.وی گفت: در اصلاحیه واپسین و آغازین قراردادهای بی پایه به حق سرنوشت برداری از ثروتمندان و فعالیت ها زیربنایی در شهرک های هنری ) و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز ایجاد همردیف مدرک ها گواهی نشریه دفتر تنها ها عرفاً استنتاج شده است.

شرایط جدید برای دریافت وام

مدیر تمشیت بررسی ها و جشن بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین مجرد تسهیلات اعطای بانکی در ظاهر خلوت و جلوت چرت به وسع ثروت شمول وثایق لایق اخذ میانجیگری بانک ها در جهت کمک به شرکت های دید قاعده و شرکت های تند در شهرک های هنری ) و فناوری است.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *