​​ شعر کودکانه هوای پاک

شعر کودکانه هوای پاک

ba4081 11 350x139 شعر کودکانه هوای پاک

کاش هوا……

هوای این شهر ما                            همیشه آلوده است

به جای ابر سپید                               در دل آن دوده است

چشمه جوشان آن                                رفته به دیدار خواب

پر شده هر گوشه از                                  بوی بد فاضلاب

کاش هوا روز و شب                               سالم و پاکیزه بود

قلب و نفس هایمان                               خالی از انبوه دود

شعر هوای پاک

یه روز یه گنجشک سیاه                              اومد رو بوم خونه ام

اول نشست رو پنجره                        بعدش نشست رو شونه ام

گفتم گنجشک کجا بودی؟                         که انقدر سیاه شدی؟

تو رنگ مشکی اُفتادی                               یا که تو قیر سیاه شدی

به من نگاهی کرد و بعد                                به آسمون اشاره کرد

به دود زشت ماشینا                                   به دور دورا اشاره کرد

کاشکی که آسمونمون                                تمیز باشه، آبی باشه

کاشکی شبهای شهرمون                           همیشه مهتابی باشه

آبی آسمونی

ای آسمون این روزا                            چرا تو آبی نیستی؟

چرا رنگت پریده؟                                دیگه آفتابی نیستی؟

چرا روی صورتت                                         غبار غم نشسته

از اون بالا چی دیدی                             دلت اینجور شکسته؟

دیشب ستاره ها رو                                       رو دامنت ندیدم

از لب خندون ماه                                           گل خنده نچیدم

کاشکی دوباره ابرا                                      جمع  بشن و ببارن

بازم گل های شادی                                        تو سینه ها بکارن

کاشکی بشی دوباره                                            آبی آسمونی

با خورشید طلایی                                        دوست و رفیق بمونی


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>