ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد

ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد

آورده اند که …

در زمان ناصرالدین شاه قاجار وقتی بلوایی در اصفهان ایجاد شد و چند نفر به قتل رسیدند ، شاه غضبناک گردید
و حاج شیخ محمد تقی مسجد شاهی معروف به آقا نجفی اصفهانی را که باعث این آشوب می دانست
به تهران احضار کرد . آقا نجفی که بیدی نبود که از این بادها بلرزد ،
از آمدن به تهران سرپیچی نمود در نتیجه شهر اصفهان تعطیل شد .

شاه برای اجرای حکم خودش اصرار داشت و آقا نجفی هم در تصمیم خود راسخ بود
. بالاخره چند نفر از علمای تهران واسطه شده و قرار گذاشتند
تا آقا نجفی به عنوان زیارت مشهد ، به تهران رفته به حضور شاه برسد ،
تا هم امر شاه اجرا گردد و هم توهینی به مقام آقا نجفی وارد نشود .
به این ترتیب آقا نجفی با احترام و استقبال برای ملاقات شاه رفت ولی چون از این ملاقات ناراضی بود
و به طور احیار به این کار تن داده بود یکی از آخوندهای اصفهان را با خودش در عمارت شمس العماره برد .

ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد

در آنجا تا آمدن شاه مشغول مباحثه فقهی شدند . شاه وارد شد و آنها گرم مباحثه بوده
و کمترین توجهی به شاه نداشته ، شاه به آنها نزدیک شد .
ناگهان آقا نجفی سر بلند کرد و با لهجه اصفهانی گفت : شاه ! شمایید ؟
سلام . شاه از این عمل که توهین عمدی نسبت به او بود سخت آشفته شد .
از قصر خارج شد و در حالیکه با کلمات تند و زننده تهدید می کرد به اندرون رفت .

غضب شاه ، اتابک و رجال دربار را سخت به وحشت انداخت ،
آقا نجفی برخاست ، عصا زنان راه خود را پیش گرفت که برود .
اتابک با رنگ پریده و وحشت زده گفت : چرا اینطور رفتار فرمودید ؟ امروز جان و مال مملکت در دست شماست
ممکن است خود شما را هم مجازات خطرناکی بفرمایند . آقا نجفی که به در خروجی قصر نزدیک می شد
و این کلمات تهدید آمیز را می شنید ، ناگهان در ، هشتی بزرگ شمس العماره ، چشمش به توپی که در آنجا کار گذاشته بودند
افتاد و با لحن تمسخر آمیزی گفت : آقای صدر اعظم باشی این چیست ؟ جواب داد که توپ است و …

آقای نجفی سؤالات زیادی کرد و بعد هم عاقبت جلوی آن ایستاد
و گفت : آقای صدر اعظم ، بفرمایید این توپ در برود و مرا قطعه قطعه کند .

اتابک گفت : این توپ خالی است ، حالا در نمی رود ،
آقا نجفی نگاه تمسخر آمیزی به اتابک انداخت و در جواب به تهدیدهای او گفت : برو به شاه بگو کسی از این توپهای خالی شما نمی ترسد .

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *