​​ داستان آموزنده ی «عمق آب رودخانه تا زانوی شتر
Xبستن تبلیغات
>

داستان آموزنده ی «عمق آب رودخانه تا زانوی شتر

fun2030 350x243 داستان آموزنده ی «عمق آب رودخانه تا زانوی شتر

داستان آموزنده

روباهی از شتری پرسید:

«عمق این رودخانه چه اندازه است؟»

شتر جواب داد: « تا زانو»

ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید، آب از سرش هم گذشت و همین طور که دست و پا می‌زد به شتر گفت:

«تو که گفتی تا زانو! »

شتر جواب داد: « بله، تا زانوی من، نه زانوی تو »

نتیجه: هنگامی که از کسی مشورت می‌گیریم یا راهنمایی می‌خواهیم aباید شرایط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگیریم. لزوما” هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست.

منبع:pandamoz.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>