​​ اس ام اس سخنان آناتول فرانس

اس ام اس سخنان آناتول فرانس

images اس ام اس سخنان آناتول فرانس

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید

نسنجیده اعتماد نکنید

جملات آناتول فرانس

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید

چون به شما برگردانده نمی شود

من تمام کتابهای کتابخانه ام

امانتی است که از دیگران گرفته ام …

جملات آناتول فرانس

مرگ هرگز

دشوارتر از تولد نیست

جملات آناتول فرانس

برای کسب چیزهای بزرگ

نه تنها باید تلاش کنیم

بلکه باید رویا هم داشته باشیم

نه تنها باید برنامه‌ریزی کنیم

بلکه همچنین باید باور هم داشته باشیم

جملات آناتول فرانس

تنها تهیدستان هستند که نقد داد و ستد می‌کنند

نه از سر درست کاری

بلکه از سر ناگزیری

چون کسی به آنها نسیه نمی‌دهد

جملات آناتول فرانس


از ویژگیهای طبیعی آدمی است
که عاقلانه و منطقی فکر می کند
اما پوچ و بی معنی رفتار می کند.

جملات آناتول فرانس

انسان در کتاب از چیزهایی با خبر می شود

که دیدن خود آنها امکان پذیر نیست

زیرا عین آنها فرسنگها و یا قرنها و سالها از ما فاصله دارند…

جملات آناتول فرانس


دانش
کلیدی است که همه ی دربها به آن باز می شود

جملات آناتول فرانس


قوه تخیل و خیالبافی
مردمان حساس را به هنرپیشگی می کشاند
و اشخاص گستاخ و بی پروا را قهرمان می سازد

جملات آناتول فرانس

خنده طبیعی

فریاد موتور نیرومند بدن است

جملات آناتول فرانس

زن رسماً مربی مرد

و پیراینده ی اخلاق اوست.

جملات آناتول فرانس

مادر، جلوه حق است، رضایت خدا است

باید خدا را خشنود نگاه داشت

جملات آناتول فرانس

از پشت عینک طلا

دیدگان، درخشش ندارند

جملات آناتول فرانس

ما ساخته و پرداخته کسانی می شویم

که دوستمان داشته اند

بی اس ام اس


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>