​​ داستان جالب صیاد ضعیف و ماهی قوی

داستان جالب صیاد ضعیف و ماهی قوی

fun1959 350x233 داستان جالب صیاد ضعیف و ماهی قوی

داستان «صیاد ضعیف و ماهی قوی»

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد.

طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت.

دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن.

گفت ای برادران چه توان کردن؟

مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.

منبع:asriran.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهار



ارسال نظر






>