​​ اس ام اس های جدید فاصله عشق

اس ام اس های جدید فاصله عشق

index اس ام اس های جدید فاصله عشق

این روزها سنگین و نحس اند

چه کنم ؟

لحظات هم بهانه ات می گیرند

رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده استاس ام اس فاصله عشق


چه فرقی دارد ، شهر ما خانه ی ما باشد یا نباشد ؟

وقتی تو نه در شهر ما هستی و نه در خانه !اس ام اس فاصله عشق


کوتاه ترین قصه ی دنیا

رفت …اس ام اس فاصله عشقچندیست در نبودنت به ساعت شنی می نگرم

یک صحرا گذشته استاس ام اس فاصله عشق


امروز و فرداهایم ، پس فرداها ، همه و همه

خراب شده اند بعد از تو

برگرداس ام اس فاصله عشق


با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم

می بینم سر جاتی !


اس ام اس فاصله عشق


اگر چه عاشقی پر شور بودیم

به خود نزدیک و از هم دور بودیم

شب و روز از جدایی می‌سرودیم

من و تو وصله‌ای ناجور بودیماس ام اس فاصله عشق


یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم

شوق دیدار تو دارم به کجا پر بزنم ؟اس ام اس فاصله عشقگرچه کردم ذوق ها از آشنایی های او

انتقام از من کشید آخر جدایی های اواس ام اس فاصله عشق


سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدم

کعبه می شد من اگر خانه بنا می کردم


بی اس ام اس


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>