​​ جدیدترین اس ام اس های فاصله

جدیدترین اس ام اس های فاصله

images12 جدیدترین اس ام اس های فاصله

مثل این که این دل آدم بشو نیست

با لبخندت خر می شود

و با دوریت سگامتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد

همیشه هستی همین حوالی

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان

آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود


چندان هم دور نیستی

فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای !

آری ، نمی دانم کجایی ؟گـوش مـاهـی هـای سـاکـت

جـیـرجـیـرک هـای خـامـوش

کـلاغ هـای بـی خـبـر

هـمـه بـه احـتـرام نـبـودنـت سـکـوت کـرده انـدبدون قافیه ماندم دل غزل تنگ است

چقدر شاعر این روزها دلتنگ اســـت

مرا به خال لب دوست بازگردانـیــــــد

اگر چه بین من و او هزار فرسنگ است


مگر بین منو تو چقدر فاصله است

که هر چقدر سکوت میکنم

نمی شنوی ؟

اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست

وفا آن است که اسمت را درون سینه ام دارم


روزگـار نبودنت را برایم دیـکـتـه می کند

و نـمـره ی من باز می شود صـفر !

هنوز نـبودنـت را یاد نگرفته ام


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>