​​ تست هوش جدید حلقه های غیرمتصل

تست هوش جدید حلقه های غیرمتصل

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

fu9293 334x350 تست هوش جدید حلقه های غیرمتصل

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ تست هوش تصویری ‘حلقه های نامتصل’
سه حلقه:
حلقه های ۱۷، ۱۹ و ۲۳

منبع:ihoosh.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>