​​ اس ام اس های ضایع کردن پسرا و دخترا

اس ام اس های ضایع کردن پسرا و دخترا

گفت: آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم

عکس تو بود

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

سیگارت را با او روشن کن

تکلیفت را با من

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

می خواهم گیاه خوار شوم از دستت

بس که مرا خر فرض کردی!

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!

تو از سنگم کمتری؟

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی

فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم

اما نقطه.

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

نشسته ام

کجا؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

این بار تو بگو

دوستت دارم

آسمان را گفته ام به زمین نیاید

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد

نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو

اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

به تو که فکر می کنم

images3 اس ام اس های ضایع کردن پسرا و دخترابی اختیار به حماقت خود لبخند می زنم

سیاه لشکری بودم در عشق تو

و فکر می کردم بازیگر نقش اولم

تسلیت قلب صبورم


اس ام اس ضایع کردن پسرا و دخترا

آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خوانند

اس ام اس بازار


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>