​​ جدیدترین اس ام اس های دل انگیز

جدیدترین اس ام اس های دل انگیز

L136955640982 جدیدترین اس ام اس های دل انگیز

در بن بست راه اسمان باز است پرواز بیاموز

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم که تا ابد قلب تو اروم بگیره

عشق همانگونه که تو را امیدوار میکند همانطور تورا از پای در می اورد

هرگز ندانستم چگونه ستایش کنم تا آنکه آموختم چگونه دوست بدارم.

در حساب عشق یک به اضافه یکی برابر است با همه چیز و دو منهای یک برابر با هیچ.

عشق چیزی جز یافتن خویش در دیگران و شادکامی در شناخت نیست.

عشق همانند پروانه ایست که اگر سفت بگیری له می شود و اگر سست بگیری می گریزد.

مرد به کرات عشق میورزد، اما کم. زن به ندرت، اما بسیار.

تنها پاداش عشق، تجربه‌ی عاشقی است.

تکرار یاد تو تکراری نیست ! هر بار از تو نوشتن اتفاق تازه ایست

هوسبازان وقتی زیبایی را می بینند، دوستشان دارند ولی عاشقان وقتی کسی را دوست داشته باشند زیبا می بینند

آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی, نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

آسمان می بارد, گل می میرد, تو نه آسمان باش نه گل, زمین باش تا آسمان بر تو ببارد و گل در تو بروید

عشق عقل را کور می کند پس سعی کن عاشق کسی باشی که حاضر باشد به جای تو ببیند تا

زمین نخوری

مردم این زمونه مثل گل انارند

از دور جلوه دارند از نزدیک بو ندارند

پلکتو ببند

.

.

.

حالا باز کن,

باز کردی؟

چقدر طول کشید؟

همینقدر هم نمیتونم دوریتو تحمل کنم

اگرعالم شود انگشتر ناب@ تو بر انگشتر عالم نگینی@

یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش ۲ یا ۳ ماه بیشتر زنده نیست، یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی دو خط موازی که به هم نمیرسند، یاد گرفتم در عشق هیچ کس به اندازه خودت وفادار نیست، و یاد گرفتم که هر چه عاشق تری تنها تری

زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست زندگی رفتن و راهی شدن است زندگی جنبش راهی شدن است. از سر آغاز وجود تا بدانجا که خدا می داند

عشق گنج است و سخاوت گنج یاب

منبع پارس ناز


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>