​​ اس ام اس های جدید عاشقانه
Xبستن تبلیغات
>

اس ام اس های جدید عاشقانه

index4  اس ام اس های جدید عاشقانه

ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم

ولی به دنبال لذت بردن می گردیم

باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن

لذت بردن از رنج هایی ست که می کشیم !

تو رفته ای …

و من همچنان به این می اندیشم …

که چرا کوچه رفتن تو …

بن بست نبود …

بــــــــــــاران …

در چشــــمان مــن …

شــــعری ســت …

کــه در نـــبودنت مــــــی بــارد …

کویری خشکم …

باران شو و بر من ببار …

قول می دهم …

جنگل شوم …

هنوز نبودنت را عادت نکرده ام …

چشمانم را دوخته ام به انتهای جاده …

باور دارم تو خواهی آمد …

و از پشت سر با دستانت …

چشمانم را می گیری و مرا می خوانی …

آن روز همه تنهایی ام خواهد مرد …

ما همیشه

یا جای درست بودیم در زمان غلط

یا جای غلط بودیم در زمان درست

و همیشه

همدیگر را از دست داده بودیم…

جای من خالی است

جای من در عشق

جای من در لحظه های بی دریغ اولین دیدار

جای من در شوق تابستانی آن چشم

جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت

جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت

جای من خالی است

من کجا گم کرده ام آهنگ باران را !؟

من کجا از مهربانی چشم پوشیدم !؟…

جای تو خالیست

در تنهایی هایی که مرا

تا عمیق ترین دره های بی قراری می کشانند

جای تو خالی ست

در سردترین شبهایی

که لبخند های مهربانی را به تبعید می برند

جای تو خالی ست

در دریغ نا مکرری

که به پایان رسیدن را فریاد می کنند .

جای تو خالی ست

در هر آن نا کجایی که منم …


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>