​​ اس ام اس های جدید تنهایی

اس ام اس های جدید تنهایی

index2 اس ام اس های جدید تنهایی

تنهایی
مهربانم کرده است
شبیه سربازی که از روی برجک دیده بانی
برای تک تیر انداز آن سوی مرز دست تکان می دهد

مخ من جمعه اس
همه میگن
تعطیه

زمستان است
و میل بافتنی
می خواهند نبودنت را ببافند
مشتاقانه
رج به رج
و من چه کودکانه دلخشوم
شال گردنی باشم
تا حواسم گرم آمدنت باش

خم ابروی تو…
سر مشق کدام استاد است…
که خرابات دلم…
در پی او او اباد است…
خم ابروی تو را…
دیدم و رفتم به سجود…
صید را زنده گرفتن…

دست های تو
ی روزی به من آرامش میداد
الان شده فیلتر سیگارم ..آرامشم

نمی دونم….
من بریدم
یا این نفس هایم

به سلامتی اونایی که هیچوقت
سختی مرد بودن رو با ناراحتی
نامردی عوض نمیکنن

همیشه رفتن بهترین نیست
گاهی میان رفتن و ماندن هیچ فرقی نیست
چه قهر باشیم چه آشتی
اصل درست این است که عزیزان ما در خانه  دل ما جای دارند

برایم از پیاده روها گفتی
از شانه های کنار هم
من اما جــــز
چند سنگ فرش
چیزی در خاطرم نیست

تنها چیز با کیفیت
تو زندگیم
درد
بود
که هر چی کشیدم پاره نشد

به سلامتی اونایی که بودن ولی کسی ندیدشون
گفتن ولی کسی نشنیدشون
فهمیدن ولی کسی نفهمیدشون

آخ که درد دارم درد
من از تو غریب ترم
من میان این همه از تو تنها هم تنها ترم
آخ …کمتر لگد بزن تنهایی

آسمان هم که تو باشی
بغلت خواهم کرد
فکر گستردگی واژه نباش
همه در گوشه تنهایی من جا دارند


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>