​​ معمای جدید فتیله ها و آزمایش سوختن

معمای جدید فتیله ها و آزمایش سوختن

فتیله داریم… یکی بلند و با عرض کم (فتیله شماره ۱) و دیگری کوتاهتر و با قطر زیاد (فتیله شماره ۲)  که هیچ کدام در عرض ها هم طراز نیستند ( منظور اینکه بعضی قسمتها عرض کمتر و بعضی قسمتها عرض بیشتر دارد یعنی ما نمی توانیم آنها را با برش دادن به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم  ).

fu8792 350x179 معمای جدید فتیله ها و آزمایش سوختن

ما می دانیم که هر کدام از فتیله ها پس از روشن شدن در مدت ( یک ساعت ) سوختن تمام می شوند .
آزمایش سوختن ؟؟؟
حال به ما گفته ان که با کمک این فتیله ها  و بدون استفاده از ساعت و یا هر وسیله دیگر نشان دهنده زمان ، و فقط با استفاده از کبریت   ، به مدت زمان یک ربع (۱۵ دقیقه ) آزمایش سوختن را انجام دهیم .
منظور اینکه چطور زمان ۱۵ دقیقه را با این فتیله ها انجام دهیم ؟
آیا شما می توانید چنین کاری را انجام دهید ؟
مسئله ۱۰۰% جواب دارد …

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب معمای فتیله ها و آزمایش سوختن:
ابتدا یکی از فتیله ها را از دو طرف روشن می کنیم  و دیگری را از یک طرف همزمان با ان روشن می کنیم .
وقتی که دو سر روشن فتیله به هم برسند نیمی از یک ساعت (نیم ساعت ) سپری شده است .
در این لحظه فتیله ای که یک طرف آنرا روشن کرده بودیم خاموش می کنیم .
بعد از این مرحله دوباره این فتیله را این بار از ۲ طرف روشن می کنیم و آزمایش را شروع می کنیم .
زمانیکه ۲ طرف روشن به هم رسیدند نصف نیم ساعت ( یک ربع ) سپری شده است .
منبع:mathgroup.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>