​​ معمای جدید مداد رنگی

معمای جدید مداد رنگی

fu6904 340x350 معمای جدید مداد رنگی

جواب معمای مداد رنگی

۶ عدد مداد رنگی موجود است که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .
معما اینجاست که شما باید این ۶ مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با ۵ مداد دیگر در تماس باشد.

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞
جواب معما

fu6905 350x173 معمای جدید مداد رنگی

منبع:mavata.rozblog.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>