​​ پیامک های جدید رفاقتی

پیامک های جدید رفاقتی

 پیامک های جدید رفاقتی

L137784295299  پیامک های جدید رفاقتی

 

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی

چون بی معرفت ها که آدم نیستند !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

به یه لوتی گفتم  آب بده دریا رو بهم داد


گفتم گل بده گلستان رو بهم داد

گفتم دنیای معرفت و مرام رو بده شماره تو رو بهم داد !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

سه توصیه واسه با معرفت شدن :دنبال چی می گردی تو که دنیای معرفتی لوتی !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

آنقدر مرا از رفتنت نترسان

قرار نیست همیشه بمانیم !

روزی همه رفتنی اند

ماندن به پای کسی معرفت می خواد نه بهانه !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

بی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم

نه برای همراهی با من

بلکه فقط برای اینکه خیس نشی

بارون که بند اومد رفتی که رفتی !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

اینو فرستادم

به سلامتی اونایی که خطشون اعتباریه

ولی معرفتشون دائمیه !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

عاشقان را عشق فرمان می دهد

لوتیان را معرفت

اوچیکتم با معرفت
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

خداوندا دوستی دارم آیینه تمام نمای عشق

رسمش معرفت

کردارش جلای روح

و یادش صفا و دلارای من است

پس آنگاه که دست نیاز سوی توآورد پرکن ازآنچه که درمرام خدایی توست
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

دوستی این نیست

بی معرفتی  نامردی و سنگدلی

دوستی این است

که دیرآمدی  زود نری
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

سلامتی رفیقی که

وقتی رو ترازو میره معرفتش بیشتر از وزنشه !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

صبرت که تمام شد نرو

معرفت تازه از آن لحظه آغاز می شود !
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

از زشتی کردار تو هم خسته شدم

بی معرفتی دیده و بشکسته شدم

پژواکم و در ســـینه صد کوه

بی مهری و غم دیدم و لب بسته شدم
اس ام اس رفاقتی | اس ام اس رفاقت

برگ سبز درخت

معرفت کردگار است

و برگ زرد درخت

معرفت روزگار است !
منبع پارس ناز


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>