​​ جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

index9 جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم

همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب



ز بس زخم زبان خوردم

دهان از گفتگو بستم

در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم



اس ام اس جدید امید و آرزو



چنان بدیدن روی تو آرزومندم

که گر بدادن جان ممکن است خرسندم



اس ام اس جدید امید و آرزو



همه آرزوی دل را به تبسمی برآور

همه رنج های جان را به کرشمه‌ای دوا کن

دکتر صورتگر



اس ام اس جدید امید و آرزو



صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

ولی من باز پنهانی

ترا هم آرزو کردم

شهریار



اس ام اس جدید امید و آرزو



مرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو گاهی

که‌ خواب ‌آید به چشمم بلکه جانانم به خواب‌ آید

شیدای کردستانی



اس ام اس جدید امید و آرزو



داری هوس که غیر برای تو جان دهد

آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

عالمی



اس ام اس جدید امید و آرزو



شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم

که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم

فروغی بسطامی



اس ام اس جدید امید و آرزو


فریب دورنماهای آرزو خوردم

ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

دکتر صدارت



اس ام اس جدید امید و آرزو



به ماه روی تو این آرزو که من دارم

هزار سال اگر بینمت هنوز کم است


ساعت بند چرم زنانه طرح بهار



ارسال نظر






>